Giới thiệu

1. Tầm nhìn

Trở thành Công ty cung cấp hóa chất và thiết bị phòng Lab được tín nhiệm nhất bằng cách góp phần mang đến những giải pháp hiệu quả và phù hợp cho khách hàng thông qua các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.

2. Sứ mệnh, nhiệm vụ

Cung cấp dịch vụ chăm sóc và tư vấn khách hàng tốt nhất nhằm mang đến lợi ích và hiệu quả cho khách hàng. Khách hàng an tâm và hài lòng với chi phí mà khách hàng đã bỏ ra và lựa chọn Công ty.

3. Giá trị cốt lõi

TẬN TÂM – TRUNG THỰC – TIN TƯỞNG & TÔN TRỌNG

4. Thông điệp

Lắng nghe để phát triển lớn mạnh

5. Sơ đồ tổ chức